תוכנת "מירב"

תוכנת "מירב" – התוכנה, פרי פיתוח החברה, מאפשרת באמצעות נוסחאות מתמטיות, לאתר את נקודת התועלת המרבית של הלקוח ביחס לצרכיו, מטרותיו ויכולותיו . נציין כי ערך החיסכון העיקרי נוצר כתוצאה מחלוקת המשכנתא למסלולי שנים שונה ולא משינוי תנאי ריבית או אינפלציה .

לפניכם דוגמא של 2 לקוחות אשר מעוניינים בהלוואה על סך  500,000 ₪
עם הגדרת כושר החזר של כ - 3500 ₪ . לצורך ההמחשה שניהם קיבלו ריבית זהה 4%
לקוח 1 ניגש לבנק ולהלן ההצעה :

שנים סכום החזר חודשי החזר עתידי
28 50,000 248 83,196
6 100,000 1,565 112,645
30 350,000 1,671 588,176
סה"כ החזר חודשי  3483 ₪  תקופת המשכנתא 25 שנה

סה"כ ההחזר העתידי הכולל:  784,091 ₪.
 
לקוח 2 ניגש ליועץ משכנתאות ולהלן ההצעה :

שנים סכום החזר חודשי החזר עתידי
11 50,000 469 61,886
16 100,000 706 135,551
18 350,000 2,276 491,549
 סה"כ החזר חודשי  3451 ₪  תקופת המשכנתא 17 שנה

סה"כ ההחזר העתידי הכולל:  688,986 ₪.

שימו לב שהנתונים הינם זהים לחלוטין למעט תמהיל השנים ששונה.
מקור החיסכון הינו בנוסחה מתמטית-מימונית המייצרת תוצאה של תמהיל שנים אופטימאלי .

 
התוצאה : חיסכון של 7 שנים במשכנתא


חיסכון של כ 100,000 ₪ !!!

 


הריבית שתשולם תזרים עתידי מספר שנות המשכנתא סכום המשכנתא  
202,636         702,636

11
 

16
 

17


50,000

100,000

350,000


500,000

תמהיל מס' 1


סה"כ
        422,728 922,728 4

17

19
50,000

100,000

350,000


500,000
תמהיל מס' 2


סה"כ
        391,864 891,864 25

5

30
50,000

100,000

350,000


500,000
תמהיל מס' 3


סה"כ